De Bonitatie en Jeugdpresentatie

 

Binnen diverse rasverenigingen worden fokgeschiktheidstesten afgenomen (op gebied van exterieur en gedrag) alvorens men met een hond kan fokken.
Alleen wanneer de hond geslaagd is en men zich aan het door de vereniging gestelde fokbeleid houdt, word men op een lijst van door de vereniging erkende fokkers geplaatst.
Enkele verenigingen gebruiken als gedragstest de MAG test en andere verenigingen testvormen waarbij de hond in allerlei dagelijkse situaties geobserveerd wordt in zijn reactiepatroon.

De NVTW (de Nederlandse rasvereniging voor TsW's) heeft geen fokgeschiktheids testen.
Maar wel moet ieder ouderdier voldoen aan de eisen van het fokreglement. En dit houdt o.a. naast een aantal gezondheid in dat de hond minimaal 2 x een ZG op een tentoonstelling behaald moet hebben (en beoordeeld moet zijn door minimal 2 voor het ras erkende keurmeesters)
 

 


In diverse oost Europese landen (bv Tsjechië, Slowakije, Polen) gebruiken ze altijd al de Jeugdpresentatie en de Bonitatie als beoordeling van de hond.
Inmiddels worden ook in België ook Bonitaties voor TsW's gehouden en nemen de meeste fokdieren hier aan deel.

Jonge honden (tussen de 6 en 15 maanden) nemen eerst deel aan de Jeugdpresentatie, waarbij hun uiterlijk en gedrag beoordeeld wordt.
Als de honden ouder zijn (teven vanaf 15 mnd en reuen vanaf 18 mnd) kunnen zij aan de officiele Bonitatie deelnemen. De uiteindelijke uitslag geeft aan in hoeverre de hond qua gedrag en uiterlijk aan de rasstandaard voldoet en in hoevver hij dus fokgeschikt is.

 

           

 
De Bonitatie bestaat uit 2 delen: de beoordeling van het exterieur en een gedragsbeoordeling. Aan de hand van punten voor beide onderdelen, krijgt een hond zijn uiteindelijke algemene beoordeling (keuringscode: P1= uitmuntend, P3= zeer goed, P5= goed en P14= onvoldoende)

Wat er precies op een Jeugpresentatie en Bonitatie gebeurt
en hoe u uw hond hierop kan voorbereiden kunt u hier lezen.